Екип за подкрепа за личностно развитие


Логопед в 97 СУ
Психолог


Училищният психолог работи за намирането на най-доброто решение за всеки ученик. Използва разнообразни стратегии и взаимодейства ефективно с училищната, семейната и други институции, за да отговорят на индивидуалните нужди на всяко дете. Компетентността на училищния психолог включва знания и умения за практическа работа с деца, учители, родители, други представители на общността в следните области:

  • Диагностична дейност и вземане на решения;
  • Консултиране;
  • Препоръки и работа за развитие на учебни умения;
  • Социализация и развитие на жизнени умения;
  • Превенция, кризисна интервенция и психично здраве.


Педагогически съветникРесурсен учител