ДЗИ

  Сесия май – юни
 • Подаване на заявления за явяване на ДЗИ от 06.02.2023г. до 21.02.2023г.
 • Задължителен ДЗИ по български език и литература – 19.05.2023г. от 08:30
 • Втори задължителен ДЗИ/ДЗИ за придобиване на професионална квалификация – 23.05.2023г. от 08:30
 • Допълнителен ДЗИ по желание на ученика в периода 26.05.2023г. – 31.05.2023г.
 • Обявяване на резултатите до 09.06.2023г.

 • Сесия август – септември

 • Подаване на заявления за явяване на ДЗИ от 26.06.2023г. до 07.06.2023г.
 • Задължителен ДЗИ по български език и литература – 24.08.2023г. от 08:30
 • Втори задължителен ДЗИ/ДЗИ за придобиване на професионална квалификация – 25.05.2023г. от 08:30
 • Допълнителен ДЗИ по желание на ученика в периода 28.08.2023г. – 01.09.2023г.
 • Обявяване на резултатите до 08.09.2023г.

НВО

  НВО 4. КЛАС
 • НВО по български език и литература – 29.05.2023г. от 10:00
 • НВО по математика – 30.05.2023г. от 10:00
 • Обявяване на резултатите до 09.06.2023г.

 • НВО 7. КЛАС

 • НВО по български език и литература – 13.06.2023г. от 09:00
 • НВО по математика – 16.06.2023г. от 09:00
 • Чужд език (по желание на ученика) – 14.06.2023г. от 09:00
 • Обявяване на резултатите до 28.06.2023г.

 • НВО 10. КЛАС

 • НВО по български език и литература – 13.06.2023г. от 11:00
 • НВО по математика – 16.06.2023г. от 11:00
 • Чужд език (по желание на ученика) – 14.06.2023г. писмена част от 11:00 устна по график.
 • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19.06.2023г. от 8:30 и от 14:30.
 • Обявяване на резултатите до 28.06.2023г.