Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:


Майска сесия

Български език и литература – 20 май 2020г., начало 8,00ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2020г., начало 8,00ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2020г. – 29 май 2020г.
-
Септемврийска сесия
Български език и литература – 27 август 2020г., начало 8,00ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020г., начало 8,00ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 31 август 2020г. – 03 септември 2020г.

График на дейностите за държавни зрелостни изпити – майска сесия
04.03. – 17.03.2020г. – Подаване на заявления за допускане до ДЗИ
до 18.05.2020г. – Получаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ
до 1 18.05.2020г. – Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища и зали
до 12.06.2020г. – Обявяване на резултатите от ДЗИ

Важно!!!

Вие ще получите своята служебна бережка лично след успешно завършен 12 клас и при условие, че нямате поправителни изпити за 12 клас. В нея ще бъдат посочени избраният от Вас предмет, по който ще полагате II ДЗИ, както и информация на коя дата, в колко часа, в кое училище и в коя зала ще полагате двата изпита – по БЕЛ и II ДЗИ, избран от Вас.
ПАЗЕТЕ СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ!

Рейтинговата система на висшите училища в Република България - http://rsvu.mon.bg


Дати за провеждане на национално външно оценяване, както следва:

ІV клас

Български език и литература – 27 май 2020г. от 10,00 часа
Математика – 28 май 2020г. от 10,00 часа

VІІ клас

Български език и литература – 9 юни 2020 г. от 9,00 часа
Математика – 11 юни 2020 г. от 9,00 часа
Чужд език /по желание на ученика/ - 17 юни 2020

X клас

Български език и литература - 9 юни 2020 г. от 8,00 часа
Математика - 11 юни 2020 г. от 8,00 часа
Чужд език /по желание на ученика/ - 17 юни 2020
ИТ за измерване на дигиталните компетентности /по желание/ - периода 15-19 юни 2020 /по график/