Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:


Майска сесия

Български език и литература – 21 май 2019г., начало 8,00ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2019г., начало 8,00ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 май 2019г. – 31 май 2019г.
-
Септемврийска сесия
Български език и литература – 28 август 2019г., начало 8,00ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2019г., начало 8,00ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2019г. – 04 септември 2019г.

График на дейностите за държавни зрелостни изпити – майска сесия
05.03. – 18.03.2019г. – Подаване на заявления за допускане до ДЗИ
до 17.05.2019г. – Получаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ
до 1 17.05.2019г. – Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища и зали
до 13.06.2019г. – Обявяване на резултатите от ДЗИ

Важно!!!

Вие ще получите своята служебна бережка лично след успешно завършен 12 клас и при условие, че нямате поправителни изпити за 12 клас. В нея ще бъдат посочени избраният от Вас предмет, по който ще полагате II ДЗИ, както и информация на коя дата, в колко часа, в кое училище и в коя зала ще полагате двата изпита – по БЕЛ и II ДЗИ, избран от Вас.
ПАЗЕТЕ СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ!

Рейтинговата система на висшите училища в Република България - http://rsvu.mon.bg


Дати за провеждане на национално външно оценяване, както следва:

ІV клас

Български език и литература – 9 май 2019г.
Математика – 10 май 2019г.
Човекът и природата – 16 май 2019г.
Човекът и обществото – 14 май 2019г.

VІІ клас

Български език и литература – 17 юни 2019 г.
Математика – 19 юни 2019 г.

X клас

Оценяване на дигиталните компетентности - периода 10-14 юни 2019 /по график/