97 СУ "Братя Миладинови" - ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ


Модел на модерното училище, в което учениците подобряват резултатите си и критичното си мислене чрез иновативни образователни процеси,
методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми - Енвижън, Jump Math и Jumpido.


Една от първите изяви на работата по иновативната програма JUMP Math, беше по време на Денят на отворените врати по случай Патронния празник на училището
Иновативни открити уроци бяха проведени в 2.в, 2.г и 3.а клас .

Ден на отворените врати.


На 23.11.2017г. в 97СУ се проведе състезание "Млад математик" за учениците от 1 до 4 клас от цикъла състезания "Многознайко".
Отлично представяне и много високи резултати бяха констатирани сред учениците, които учат математика по системата JumpMath.
Екипът на "Музейко" изнесе урок тема "Енергиите" в 4.а клас.
Този иновативен начин на представяне на знанията донесе много вълнение на малките ученици и запали в сърцата им искрата на науката.
Благодарим на нашите партньори от "Музейко"!
Празник на буквите в 97 СУ – нашите първокласници вече са грамотни!Ежедневна работа с Енвижън


ДЕН НА ПРИОБЩАВАНЕТО „КРИЛЕ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“


В програмата за този ден бяха включени:
Секция „Иновации в обучението“
• Енвижън и Джампидо – открит урок на учениците от 1 клас

• Платформи за забавно учене – представени от учениците от 7 клас

Секция „Учене чрез правене“
• Седянка „Гергьовден“ – 2.в клас

• „Литературна главоблъсканица“ – 8 и 10 клас
• „Посланници на здравето“ – 6.б и 3.а клас
• „Изработване на книжка за здравословно хранене“ – 4.б клас
• „Приложна математика“ – модератор: Център за прогресивно образование с 5 и 7 клас
• „Аз обичам България“ – стая 312, етаж 3
• "Готвя като мама" - бонбони училищен стол
• „Наблюдателни, съобразителни, сръчни“ – 4.в клас
• Клуб „Архимед“ – зелена класна стая в училищния двор
• „Зелена лаборатория“ – стая 314, етаж 3
• Клуб „Млад еколог“ – стая 406, етаж 4

Вижте повече


Успехи на нашите ученици от Начален етап

Участия в състезанията на СБНУ /"Аз и числата", "Аз и Европа", "Светът около мен", "Аз и буквите", "Аз рисувам" и
Финално състезание - при постигнати максимален брой точки на 3 състезания/ броят на явилите се е нараснал с 30%;
броят на наградените за максимален брой точки на едно състезание е нараснал с 15%
броят на класираните за финално състезание е нараснал с 22%.
---
Броят на явилите се на математически състезания е нараснал с 40%.
През тази учебна година имаме ученик от 4 клас, кото се класира на областен кръг на олимпиадата по математика.
---
Учениците от 1-4 клас организираха три благотворителни базара.
В два телевизионни репортажа /БНТ и БТВ/ са отразени умения на ученици, включени в иновацията.