ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001
КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ 
ИНТЕРНЕТ И ТЕХНОЛОГИИТЕ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Форма на провеждане: ПрисъственаПродължителност: 32Кредити: 2
Начало: 15.12.2018 г.Край: 16.12.2018 г.
Начин на провеждане: Изнесено /Университетска база „Бачиново“ на Югозападен университет – Благоевград /Начин на завършване на обучението: Практическа задачаПояснение:

Описание: Курсът е предназначен за професионално усъвършенстване на учители. Курсът е разработен като въведение в технологии за реализация на Web-базирани Internet/Intranet информационни системи. Разглеждат се теми, свързани с процеса на проектиране и реализация на ефективни Internet/Intranet информационни системи, с подобряване на надеждността и сигурността им в аспекта на глобалната информационна инфраструктура.

РАБОТА В ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТФОРМИ В ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗМОЖНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Форма на провеждане: ПрисъственаПродължителност: 32Кредити: 2
Начало: 15.12.2018 г.Край: 16.12.2018 г.
Начин на провеждане: Изнесено/Университетска база „Бачиново“ на Югозападен университет – Благоевград /Начин на завършване на обучението: Практическа задачаПояснение:

Описание: Курсът е предназначен за професионално усъвършенстване на учители.