Компютърни зали

Физкултурен салон и басейн

Учебни стаи и кабинети

Материално-техническа база