Прием в V клас

Паралелки с разширена подготовка по:

  • • МАТЕМАТИКА /подготовка за олимпиади и състезания/
  • • ХУМАНИТАРНИ НАУКИ /българска литература, история и география/
  • • ЧУЖДИ ЕЗИЦИ /английски и избор от испански, руски и немски език/
  • • ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ / ИТ и дигитални компетентности/

Училището предлага:
• втори чужд език – ИЕ, РЕ или НЕ
• целодневно обучение с учители по математика, български език, природни науки, обществени науки
• безплатни занимания по плуване
• обучение с образователни платформи
• електронен дневник
• извънкласни занимания за развитие на личностните способности

Родителска среща за бъдещите петокласници 24.04.2019г.


Предстои актуализация
График за записване и подбор
1. Подаване заявление от родител с приоритетно подреждане на желанията - от 4 до 22 юни
2. Удостоверение за завършен начален етап
3. Участие в летни школи за допълнителен подбор

• Математическа школа – от 11 до 22 юни
• Детска лидерска академия на Английски език – 11 - 22 юни, от 13,30 ч. до 16,00 часа
• В света на икономиката – от 11 до 22 юни
• Лятна спортна школа - от 5 до 15 юни
-----
Проверка на спортни умения – 4 юни
Тест за Математическа школа – 5 юни
Тест за езикова школа – 7 юни
Заявление за икономическа школа – до 8 юни
-----
4. Обявяване на списъците за отделните паралелки - 25 юни
5. Запълване на незаетите места в паралелките за 5 клас - 26 – 29 юни

Предстои актуализация.