Прием в V клас

Паралелки с разширена подготовка по:

  • • МАТЕМАТИКА /подготовка за олимпиади и състезания/
  • • ЧУЖДИ ЕЗИЦИ / английски и испански език/
  • • ЧУЖДИ ЕЗИЦИ /английски и руски език/
  • • ХУМАНИТАРНА /творческо писане/

Училището предлага:
• IT мастер клуб - ИТ и дигитални компетентности
• консултации с учителите по математика, български език, чужди езици, природни науки, обществени науки
• безплатни занимания по плуване
• обучение с образователни платформи
• електронен дневник и електронно обучение
• извънкласни занимания за развитие на личностните способности
График за записване и подбор
1. Подаване на документи за записване - от 1 до 6 юли всеки работен ден /8.00 – 17.00ч/
- заявление от родител с приоритетно подреждане на желанията -
- Удостоверение за завършен начален етап
2. За участие в безплатните летни школи за допълнителен подбор е необходимо да подадете заявление
Заниманията ще се провеждат по едно и също време, като в първия ден ще се направи входен тест.

• Математическа школа – от 21 юни до 30 юни, от 9,00 до 12,30 часа
• Английска езикова школа – от 21 юни до 30 юни, от 9,00 до 12,30 часа
• Дигитална академия – от 21 юни до 30 юни, от 9,00 до 12,30 часа
• Забавно четене и писане - от 21 юни до 30 юни, от 9,00 до 12,30 часа
-----
3. Обявяване на списъците за отделните паралелки - 7 юли
4. Записване на приетите ученици - 8 и 9 юли

-----
ПРЕДСТАВЯМЕ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ
Кристияна Тенева – портфолио
Ирина Рътарова– представяне
Мариела Суванджиева – представяне
Йоана Младенова– представяне
-----

Информация за униформите в нашето училище - ТУК