97 СУ "Братя Миладинови" приема деца в подготвителна група и в първи клас.

Предлагаме на нашите малки ученици:


*Обучение по чужд език / избор от английски, испански, руски език/
*Целодневно обучение
*Електронно обучение / Енвижън и Джъмпидо/
*Обучение по системата JUMP Math
*Информационни технологии
*Плуване

Извънкласни форми:


*Спортни клубове / тае куондо, шах, миниволейбол, минибаскетбол /
*Танцови групи / народни. хип-хоп, балет, латино/
*Езикови школи
*Разнообразни клубове по интереси
*Вокална група
*Интерактивна театрална работилница
*Образователни игри


Родителска среща за бъдещите първокласници на 27.03.2018г. /вторник/ от 18:00 часа

Критерии за прием на ученици в I клас
График на дейностите по записване в I клас
Карта на прилежащите територии от район Люлин
Заповед на директора на 97 СУ за утвърждаване на приема в 1 клас
Необходими документи – копие от удостоверение за раждане и заявление по образец.

Класни ръководители за учебна 2017-2018 година


––––––––––––––––
4.а Светлана Милетиева - тук 4.б Росица Дилова - тук 4.в Ваня Стоянова - тук –––––––––––––––––

Ръководители на целодневните групи

1А, Б клас – Цветанка Карпузова
1А, В клас – Лалка Лазарова
2А, Б клас – Галя Недкова
2А, В клас – Анелия Велчева

Педагогически екип по английски език

Емилия Маринова
Василка Тодорова
Надя Петкова
Ваня Стоянова

Педагогически екип „Информационни технологии”

Кристияна Тенева
Снежинка Маркова