97 СУ "Братя Миладинови" приема 96 ученици в първи клас.

Уважаеми родители,
❗Бихме искали да ви поканим на информационна родителска среща на 18. май, от 18.00 ч. в актовата зала на училището. Ще ви запознаем с условията, програмата и целодневната организация на обучение, които предоставяме на нашите ученици в 1. клас.
❗На 19. май от 9.00 ч. учителите на бъдещите първокласници ще изнесат пред вас "открити уроци", за да се запознаете с тяхната работа в реални условия. Ще имате възможност да разговаряте с учителите и да се срещнете с организаторите на допълнителните дейности, които се провеждат в нашето училище.
❗Подаването на документи за кандидатстване е в периода от 26.Април до 05.Юни, като се използва изцяло онлайн информационна система https://kg.sofia.bg/.
❗Ние сме на разположение в периода на регистрирането на децата ви в онлайн системата. Заповядайте в училище и ние ще ви помогнем.
❗Работно време на комисията по записване e от 07:30 до 17:00 часа.

❗Информация за униформите в нашето училище - ТУК

Необходими документи, които се подават в училище при записване в I клас:

  •   Заявление /попълва се на място
  •   Удостоверение за завършена ПГ
  •   Копие от акт за раждане
  •   Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация
  •   Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация
  •   Копие от решение на ТЕЛК на детето
  •   Удостоверение за семейно положение, съпруг/съпруга и деца, издадено от съответната районна администрация
  •   Заповед за настаняване /при деца настанени за отглеждане в приемно семейство/

  • Водещ принцип в приема на първокласниците е уседналостта и местоживеенето в прилежащите райони.


Kласните ръководители на I клас за 2021/2022

Светлана Милетиева - портфолио
Валя Симова - портфолио
Мария Тодорова - портфолио
Михаела Божанкова - портфолио