97 СУ "Братя Миладинови" приема ученици в първи клас.

Предлагаме на нашите малки ученици:


*Чудоезиково обучение на английски език
*Целодневно обучение
*Електронно обучение
*Иновативно обучение по системата - Енвижън и Джъмпидо
*Обучение по системата JUMP Math
*Информационни технологии
*Плуване

Извънкласни форми:


*Спортни клубове / тае куондо, футбол, плуване /
*Танцови групи / народни. модерни/
*Езикови школи
*Философия за деца
*Занимания по интереси
*Допълнителна подкрепа по БЕЛ и математика


Родителска среща за бъдещите първокласници ще бъде проведена при първа възможност

Система и критерии за прием на ученици в I клас
График на дейностите за прием на ученици в I клас
Карта на прилежащите територии от район Люлин и описание на района на 97 СУ
Заповед на директора на 97 СУ за утвърждаване на приема в 1 клас


-----
Уважаеми родители,
97 СУ „Братя Миладинови“ обявява прием на 96 първокласници, разпределени в 4 паралелки.
Подаването на документи за кандидатстване е в периода от 19. април до 28. май, като се използва изцяло ОНЛАЙН информационна система, която надгражда платформата за кандидатстване в детските градини https://kg.sofia.bg/
Водещ принцип в приема на първокласниците е уседналостта и местоживеенето в прилежащите райони.


Уважаеми родители, ние сма на разположение в периода на регистрирането на децата ви в онлайн системата. Заповядайте в училище и ние ще ви помогнем.

-------
Необходими документи, които се подават в училище при записване в I клас:
- Заявление /попълва се на място/
- Удостоверение за завършена ПГ
- Копие от акт за раждане
-Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация
-Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация
- Копие от решение на ТЕЛК на детето
-Удостоверение за семейно положение, съпруг/съпруга и деца, издадено от съответната районна администрация
-Заповед за настаняване /при деца настанени за отглеждане в приемно семейство/

Работно време на комисията по записване: от 7,30 до 17,00 часа

-------
Представяме класните ръководители на първи клас
Таня Грозданова - потрфолио ТУК
Галина Стоева - потрфолио ТУК
Ивелина Калинова - потрфолио ТУК
Диана Василева - потрфолио ТУК
----
Класна стая на първокласници - към публикация ТУК

Информация за униформите в нашето училище - ТУК

-----

Класни ръководители за учебна 2020-2021 година


––––––––––––––––
4.а Таня Грозданова -
4.б Галина Стоева
4.в Снежинка Маркова
4.г Ивелина Калинова –––––––––––––––––

Ръководители на целодневните групи

1А клас – Силвия Фъсева
1Б клас – Гергана Тошева
1В клас – Силвия Йорданова
1Г клас – Лили Петрова
2 А клас – Даринка Рачева
2 Б клас – Офелия Йовева
2В клас - Теодора Микова
2 Г клас - Диана Василева

Педагогически екип по английски език

Диана Тодорова
Василка Тодорова
Надя Петкова
Ваня Стоянова

Педагогически екип „Информационни технологии”

Кристияна Тенева
Снежинка Маркова