97 СУ "Братя Миладинови" приема ученици в първи клас.

Предлагаме на нашите малки ученици:


*Обучение по чужд език / избор от английски, испански, немски език/
*Целодневно обучение
*Електронно обучение / Енвижън и Джъмпидо/
*Обучение по системата JUMP Math
*Информационни технологии
*Плуване

Извънкласни форми:


*Спортни клубове / тае куондо, шах, миниволейбол, минибаскетбол /
*Танцови групи / народни. хип-хоп, балет, латино/
*Езикови школи
*Разнообразни клубове по интереси
*Вокална група
*Интерактивна театрална работилница
*Образователни игри


Родителска среща за бъдещите първокласници /датата ще бъде обявена допълнително/

Критерии за прием на ученици в I клас
График на дейностите по записване в I клас
Карта на прилежащите територии от район Люлин и описание на района на 97 СУ
Заповед на директора на 97 СУ за утвърждаване на приема в 1 клас


-----
Уважаеми родители,
97 СУ „Братя Миладинови“ обявява прием на 96 първокласници, разпределени в 4 паралелки.
Подаването на документи за кандидатстване е в периода от 21. април до 21. май, като е необходимо да изпратите попълнен формуляр - заявление
на училищен имейл school1.klas@97su.bg В отговор на Вашето писмо ще получите въведения входящ номер на постъпване на заявлението Ви.
Моля да имате предвид, че поредността на този номер не влияе на класирането.
Водещ принцип в приема на първокласниците е уседналостта и местоживеенето в прилежащите райони.

ЗАЯВЛЕНИЕ за прием 1 клас /в pdf формат/
ЗАЯВЛЕНИЕ за прием 1 клас /в docx формат/

-------
Първо класиране за I клас - ТУК
За второ класиране свободни места - 1 бр.

Необходими документи за записване:
- Заявление /попълва се на място/
- Удостоверение за завършена ПГ
- Копие от акт за раждане
Повече информация за графика за записване - ТУК

-------
Представяме класните ръководители на първи клас
Ирина Ушагелова - потрфолио ТУК
Даниела Манасиева - потрфолио ТУК
Цеца Мичева - потрфолио ТУК
Лили Петрова - потрфолио ТУК
----

Информация за униформите в нашето училище - ТУК

-----

Класни ръководители за учебна 2019-2020 година


––––––––––––––––
4.а Недялка Спасова -
4.б Ивелина Калинова
4.в Ирина Ушагелова
4.г Мая Христова –––––––––––––––––

Ръководители на целодневните групи

1А клас – Даниела Манасиева
1Б клас – Силвия Йорданова
1В клас – Анна Симеонова
1Г клас – Офелия Йовева
2 А,Б клас – Параскева Денева
2 Б,В клас – екип учители 2 клас

Педагогически екип по английски език

Диана Тодорова
Василка Тодорова
Надя Петкова
Ваня Стоянова

Педагогически екип „Информационни технологии”

Симона Станева
Снежинка Маркова