Прием в Подготвителна група

Осъществява плавен преход от детската градина към началното училище. Полагат се основите за учене през целия живот, като се осигурява социално, езиково, физическо, познавателна развитие на децата чрез игра, в среда съобразена с възрастовите им особености.

Училището осигурява :

Полудневна подготвителна група 5-6 г. ;
с обявен прием за 6г. ученици 15 места и за 5г. - 5 места
Целодневна подготвителна група 5-6 г. ;
с обявен прием за 6г. ученици 15 места и за 5г. - 5 места
• Безплатен комплект познавателни книжки „Приятели“ на издателство „Анубис“;
• Безплатна закуска, плод или млечен продукт;
• Медицинско обслужване.

Училището предлага:
• Обучение по английски език два пъти седмично;
• Плуване и възможност за включване в клубове по танци, художествена гимнастика, шах, таекуондо;.
• Обедно хранене.
• Целодневни занимания;.
• Логопед.


ВАЖНО!!!
От учебната 2018/1019 година приемът в подготвителните групи ще става онлайн
през Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/
на адрес http://kg.sofia.bg/isodz/

Моля, запознайте се с Наредбата, регламентираща приема.


Уважаеми родители, ако имате затруднения при регистрирането на децата ви в онлайн системата, заповядайте в училище и ние ще ви помогнем.

Необходими документи за записване:
- Заявление - по образец
- Удостоверение за раждане на детето и лични карти на родителите/настойниците за сверяване на данните.
- Допълнителни документи, доказващи декларирани обстоятелства по критериите /представят се заедно със заявлението за записване/