97 СУ "Братя Миладинови" приема 26 ученици в подготвителна група

Подготвителната група осъществява плавен преход от детската градина към началното училище. Полагат се основите за учене през целия живот, като се осигурява социално, езиково, физическо, познавателна развитие на децата чрез игра, в среда съобразена с възрастовите им особености.

За учебната 2021/2022 година приемът в подготвителната група продължава да бъде онлайн през Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/ на адрес http://kg.sofia.bg/isodz/

Моля, запознайте се с Наредбата, регламентираща приема.