Прием в Подготвителна група

Осъществява плавен преход от детската градина към началното училище. Полагат се основите за учене през целия живот, като се осигурява социално, езиково, физическо, познавателна развитие на децата чрез игра, в среда съобразена с възрастовите им особености.

Училището осигурява :

Целодневна подготвителна група - 6 г. ;
с обявен прием за 6г. ученици 12 места
• Безплатен комплект познавателни книжки „Приятели“ на издателство „Анубис“;
• Целодневни занимания;
• Екип за подкрепа на личностното развитие;
• Безплатна закуска, плод или млечен продукт;
• Медицинско обслужване.

Училището предлага:
• Обучение по английски език два пъти седмично;
• Плуване и възможност за включване в клубове по танци, таекуондо и плуване;.
• Обедно хранене.


ВАЖНО!!!
За учебната 2021/2022 година приемът в подготвителната група продължава да бъде онлайн
през Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/
на адрес http://kg.sofia.bg/isodz/

Моля, запознайте се с Наредбата, регламентираща приема.
Необходими документи за записване в училище:
- Заявление - по образец
- Удостоверение за раждане на детето и лични карти на родителите/настойниците за сверяване на данните.
- Допълнителни документи, доказващи декларирани обстоятелства по критериите /представят се заедно със заявлението за записване/