ПРИЕМ в VIII клас


Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език; Профилиращи предмети - информационни технологии и английски език
Допълнителни модули за обработка на звук видео и цифрови изображения;графичен дизайн; по информационна сигурност; бази от данни и защита на информацията; национална сигурност

Профил „Предприемачески“ с разширено изучаване на английски език; Профилиращи предмети - предприемачество и информационни технологии
Допълнителни модули по математика, биология и химия; дигитални технологии в икономиката и гражданско право; Еко предпиемачество;

НОВО! Професионална паралелка "Търговия" - ДУАЛНО обучение с разширено изучаване на английски език; Дава възможност за придобиване на III степен професионална квалификация в професионално направление „Администрация и управление“, професия „Икономист“, специалност „Търговия“ с разширено изучаване на английски и немски език
Учениците получават знания по икономика и управление, бизнес комуникация, електронна търговия, търговско право и счетоводство, разработване на бизнес проект;
Предимства на дуалното обучение - ТУК

------
На нашите гимназисти предлагаме:
• чуждоезиково обучение – първи чужд език – английски
и втори чужд език - испански, руски или немски
• сертификат за финансова грамотност;
• wi-fi мрежа в цялото училище;
• дигитални методи на преподаване;
• електронен дневник;
• безплатни тренировки по плуване;
• участие в младежки международни проекти;
• клуб Дебати;
• еко клуб;


Ние подготвяме бъдещи предприемачи, IT специалисти и икономисти, които да имат успешна професионална реализация

График на дейностите по приемането на ученици в VIII клас

Информация за униформите в нашето училище - ТУК