ПРИЕМ в VIII клас


Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език; Профилиращи предмети - информационни технологии и английски език
Допълнителни модули по информационна сигурност; основи на правото; криминалистика; защита на информацията; национална сигурност

Профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на английски език; Профилиращи предмети - предприемачество и информационни технологии
Допълнителни модули по дигитални технологии в икономиката и гражданско право

-----

На нашите гимназисти предлагаме:
• чуждоезиково обучение – първи чужд език – английски
и втори чужд език - испански, руски или немски
• сертификат за финансова грамотност;
• wi-fi мрежа в цялото училище;
• дигитални методи на преподаване;
• електронен дневник;
• безплатни тренировки по плуване;
• участие в младежки международни проекти;
• интерактивна театрална работилница;
• младежки доброволчески клуб;
• еко клуб;


Ние подготвяме бъдещи предприемачи и IT специалисти, които да имат успешна професионална реализация

График на дейностите по приемането на ученици в VIII клас

Информация за униформите в нашето училище - ТУК