Балообразуване

Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

  Модулите по информатика и ИТ са разработени по модела на Softuni. В основи се изучава разработка на софтуер, програмиране на хардуерни системи, уеб дизайн, графичен дизайн и мултимедия.
  Ние вярваме, че чуждите езици са изключително важни за развитието на нашите ученици и затова предлагаме да се изучава интензивно английски език, а втори чужд им даваме да си избират между НЕ/ФЕ/ИЕ/РЕ.


  Знанията и уменията, които усвояват в този профил, ги подготвя за кариера в областта на програмирането и управлението на ИТ бизнес.
  Четирите учебните предмета в профилираната подготовка в XI и XII клас се разпределят както следва:
 • информатика и информационни технологии като задължителни;
 • английски език, математика, философия, история, предприемачество като избираеми.

STEM Профил "Предприемачески"

  Модулите по предприемачество и ИТ са разработени и се обновяват спрямо темповете на развитие на бизнеса. В основи се изучава уеб дизайн, графичен дизайн, мултимедия, бизнес комуникация, маркетингови стратегии и разработване на бизнес план.
  Ние вярваме, че чуждите езици са изключително важни за развитието на нашите ученици и затова предлагаме да се изучава разширено английски език, а втори чужд им даваме да си избират между НЕ/ФЕ/ИЕ/РЕ.


  Знанията и уменията, които усвояват в този профил, ги подготвят да управляват малък бизнес или собствен такъв. Ще могат да се научат да осъществят идеи за продукти и услуги. Четирите учебните предмета в профилираната подготовка в XI и XII клас се разпределят както следва:
 • предприемачество и информационни технологии като задължителни;
 • английски език, биология, химия, философия и история като избираеми.

Професия "Икономист" , специалност "Търговия"

  „Търговия“ е една от най-търсените специалности. Причината за това е, че професията е изключително разнообразна и че търговците не са просто едни любезни продавачи. Търговецът е лицето за контакт с клиента, но също така „визитката“ на всяка фирма. Дали клиентът ще се върне отново зависи изцяло от компетентността, дружелюбността и умението на търговеца да консултира.

  Освен да съветва клиента, търговецът има и редица други задължения: да презентира стоките, да таксува и пакетира, да фактурира, да договаря срокове, да приема стока и да следи за нейното качество, да обработва рекламации, да калкулира цени и много други. Палитрата от продукти, които един търговец предлага, може да бъде безкрайно богата: от хранителни стоки, строителни материали и модни артикули до играчки и електроника. Тъй като търговецът има широки познания и компетентности, то шансовете му за реализация на пазара на труда са изключително добри.

  Нашите партньори са: Фантастико; Лидл; ДМ; Кауфланд; Билла; Дайхман.


  Дава възможност за придобиване на III степен професионална квалификация в професионално направление „Администрация и управление“, професия „Икономист“, специалност „Търговия“. Предимства на дуалното обучение:
 • имаш интересна професия, която изучаваш в реална работна среда, с реални колеги и реални задачи;
 • с редуване на теория и практика ученето става приятно и интересно, запомняш лесно;
 • мотивиран си - веднага виждаш практическото приложение на наученото;
 • опознаваш бъдещия си работодател;
 • трупаш трудов стаж;
 • след завършването си готов веднага да започнеш работа;
 • имаш по-големи шансове като квалифициран специалист на пазара на труда;
 • конкурентоспособен си във всички страни от ЕС, благодарение на позитивния международно;
 • признат имидж на обучаващата фирма;
 • изграждаш се като самостоятелна и отговорна личност;
 • доказваш своите способности и можеш да продължиш да се развиваш;
 • печелиш собствени доходи в 11-ти и 12-ти клас.

График на дейностите по приемането на ученици в VIII клас

Информация за униформите в нашето училище - ТУК