Родителски срещи

за учебната 2018/2019 година
------

12.09.2018г. /сряда/ от 18 часа – за 1 и 4 клас и ПГ

13.09.2018г. /четвъртък/ от 18 часа – за 5 и 7 клас

18.09.2018г. /вторник/ от 18 часа – за 8 и 12 клас--------