Родителски срещи

за учебната 2019/2020 година
------

09.09.2019г. /понеделник/ от 18 часа – за 1 - 4 клас

10.09.2019г. /вторник/ от 18 часа – за 5 - 7 клас и ПГ

12.09.2019г. /четвъртък/ от 18 часа – за 8 клас

--------