Родителски срещи

за учебната 2020/2021 година
------

Родителските срещи за началото на учебната година ще се проведат онлайн или присъствено при следния график
повече информация - ТУК--------