Родителски срещи

за учебната 2018/2019 година
------

12.09.2018г. /сряда/ от 18 часа – за 1 и 4 клас и ПГ

13.09.2018г. /четвъртък/ от 18 часа – за 5 и 7 клас

18.09.2018г. /вторник/ от 18 часа – за 8 и 12 клас

--------

08.01.2019 г. /вторник/ от 18:00 часа – за ПГ и 1-4 клас

09.01.2019 г. /сряда/ от 18:00 часа - за 5-12 клас


--------

09.05.2019 г. /четвъртък/ от 18:00 часа – за 1, 2 и 3 клас