Начален етап

Класни ръководители за учебна 2018-2019 година:
------------------------------
4.а Бисера Маркова
4.б Надя Сретениева- Петкова
4.в Василка Тодорова
4.г Дамяна Христова
––––––––––––––––
1.а Светлана Милетиева
1.б Ваня Стоянова
1.в Нели Банкова
1.г Валя Симова
––––––––––––––––
2.а Татяна Грозданова
2.б Галина Стоева
2.в Сн. Маркова
–––––––––––––––––
3.а Недялка Спасова
3.б Ивелина Калинова
3.в Ирина Ушагелова
3.г Мая Христова
Учители ЦДО:

1 Аклас – Даниела Манасиева
1 Б клас – Силвия Йорданова
1 В клас – Анна Симеонова
1 Г клас – Офелия Йовева
2А, Б клас – Параскева Денева
2 Б, В клас – екип от учители 2 клас
3 А,Б клас – Галя Недкова
3 В,Г клас – Анелия Велчева
4 А,Б клас – Цеца Мичева
4 В,Г клас – Пенка Захариева
5 клас – екип от учители в прогимназиален етап
6 клас - екип от учители в прогимназиален етап
Педагогически екип по английски език:

Диана Тодорова
Василка Тодорова
Надя Петкова
Ваня Стоянова
Педагогически екип „Компютърно моделиране":

Симона Станева
Снежинка Маркова
Прогимназиален етап