Начален етап

Класни ръководители за учебна 2017-2018 година:
------------------------------
3.а Бисера Маркова
3.б Надя Сретениева- Петкова
3.в Василка Тодорова
3.г Дамяна Христова
––––––––––––––––
4.а Светлана Милетиева
4.б Росица Дилова
4.в Ваня Стоянова
––––––––––––––––
1.а Татяна Грозданова
1.б Галина Стоева
1.в Сн. Маркова
–––––––––––––––––
2.а Недялка Спасова
2.б Ивелина Калинова
2.в Ирина Ушагелова
2.г Мая Христова
Учители ЦДО:

1А, Б клас – Цветанка Карпузова
1А, В клас – Лалка Лазаова
2А, Б клас – Галя Недкова
2 В,Г клас – Анелия Велчева
3 А,Б клас – Нели Банкова
3 В,Г клас – Параскева Денева
4 А,В клас – екип от учители от начален етап
4 Б,В клас – Владислав Тодоров
5 клас – екип от учители в прогимназиален етап
6 клас - екип от учители в прогимназиален етап
Педагогически екип по английски език:

Емилия Маринова
Василка Тодорова
Надя Петкова
Ваня Стоянова
Педагогически екип „Работа с компютър":

Кристияна Тенева
Снежинка Маркова
Прогимназиален етап