97 СУ „Братя Миладинови“ е одобрено и класирано в конкурса за националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА-2017“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“ проект към ПУДООС.
април 24, 2017
Учениците от VII клас на нашето училище спечелиха II-ро място и почетна грамота за плакат в междуучилищното състезание „Какво знаем за наркотиците“, проведено от район „Люлин“ под патронажа на кмета г-н Милко Младенов и местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
април 27, 2017

Родителска среща на 03.05.2017г./сряда/ от 18,30 часа за 1 – 4 клас и среща на училищното настоятелство от 17,30 часа.