Отлично представяне на ученици от 97 СУ на конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“.
май/2017
На 30 май в актовата зала на училището бяха връчени грамоти на учениците от начален етап за постижения в различни области на училищния живот.
май/2017

Благодарим на всички родители, ученици и учители, които се включиха активно в реализацията на проекта „Учене чрез правене“ към ПУДООС