Благодарим на всички родители, ученици и учители, които се включиха активно в реализацията на проекта „Учене чрез правене“ към ПУДООС
май/2017
На 31 май от 19 часа се проведе родителска среща, свързана с новостите при приема на ученици в 5 и 6 клас.
юни/2017

На 30 май в актовата зала на училището бяха връчени грамоти на учениците от начален етап за постижения в различни области на училищния живот.

Поздравления!!!