На 30 май в актовата зала на училището бяха връчени грамоти на учениците от начален етап за постижения в различни области на училищния живот.
май/2017
Списъци на класираните ученици за детска лятна лидерска академия по математика и английски език.
юни/2017

На 31 май от 19 часа се проведе родителска среща, свързана с новостите при приема на ученици в 5 и 6 клас.