На 31 май от 19 часа се проведе родителска среща, свързана с новостите при приема на ученици в 5 и 6 клас.
юни/2017
Класирани ученици за I клас
юни/2017

Списъци на класираните ученици за детска лятна лидерска академия по математика и английски език.