Информация за математическо състезание „Питагор“.
апр./2018
Публикация във вестник „Аз Буки“, посветена на празника „Криле за нашите деца“
май/2018

27 април – един прекрасен ден в 97 СУ – празник „Криле за нашите деца“, посветен на приобщаването

Този празник събра на едно място мечтите и знанията на децата, гордостта на родителите и одобрението на институциите.