Информационна родителска среща за бъдещите петокласници, прием 2019/2020 г. – 24.04.2019 г. (18:00 часа)
мар./2019
Обща родителска среща с представители на класовете за обсъждане на униформите в училище – 27.03.2019 г. (18:00 часа)
мар./2019

Посещение на седмокласниците в Национален етнографски музей и Къща-музей „Иван Вазов“ – по проект „Музеите като образователна среда“ /21.03.2019 г./