Ние сме знаещи, можещи и уверени! – моменти от Патронния празник на училището.
ное./2019
Благотворителен коледен базар на 19.12.2019г /четвъртък/от 8,00 часа
дек./2019

Олимпиада по математика – общински кръг IV – VII клас, 12.12.2019г

Снимка на входа на училището.

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо на РУО София–град с Изх. № РУО1- 33230/29.11.2019 г. и в изпълнение на заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади Ви уведомяваме, че общинският кръг на олимпиадата по математика за възрастова група IV VII клас ще се проведе на 12.12.2019г. /четвъртък/ от 14:30 часа.
Следва да попълните прикачената декларация за информирано съгласие и детето Ви ще бъде включено в олимпиадата.

Декларация – ТУК

Допълнителна информация ще получите от учителите по математика на Вашите деца.