Стартира дистанционното обучение на учениците в електронна среда.
мар./2020
Снимка на входа на училището.
Седмично разписание в сила от 21 април 2020
апр./2020

Дистанционно обучение – насоки за по-пълноценен образователен процес в електронна среда

Уважаеми родители,

Вече втора седмица провеждаме обучение в електронна среда и учителите с ваша помощ успяха да компенсират част от пропуснатите учебни дни за упражнение и затвърждаване на знания. Благодарим ви за усилията, енергията и ентусиазма, които вложихте в осигуряване на условия за учителите да работят дистанционно и в подкрепата на децата да изпълняват поставените задачи.

Със заповед министърът на здравеопазването удължи срока на въведените мерки до 12 април 2020 година. По указания на министър Вълчев училищата трябва да направят електронната форма на обучение още по-пълноценна.

Какво означава това:

  • Учителите преподават нови знания.

  • Дневната натовареност на учениците 1-7 клас да е до 6 астрономически часа, а на учениците 8.-12. клас – до 7 астрономически часа, като се съблюдава част от това време да не е в електронна среда.

  • Учителите следят ангажираността и активността на всеки свой ученик. Преподавателите си водят бележки за работата и за напредъка на учениците си и при необходимост предоставят обратна връзка на родителите. В следващ етап ще се започне отразяване в електронния дневник на оценки на знанията на учениците.

  • Учениците са длъжни да се включат и участват в дистанционното обучение. Дистанционното обучение представлява редуване на онлайн (на живо) включвания и задачи за самоподготовка. Учениците, които не са участвали в дистанционното обучение, ще трябва да компенсират пропуските в знанията си през лятната ваканция.

  • По препоръка на МОН е необходимо да преминем към работа с единна електронна платформа Майкрософт Тиймс, тъй като тя предоставя възможност за по-пълноценна отчетност на целия ни учебен процес и осигурява всяка интеграция с информационните системи на Министерството. В домейна на МОН edu.mon.bg са създадени профили на учителите и учениците. Всеки ученик ще получи чрез електронния дневник лично съобщение за акаунта си и точни указания как да си направи регистрация. Разчитаме на вас да помогнете на децата си да направят тези стъпки. Интернет приложения, социални мрежи и електронна поща ще продължат да се използват за връзка с родителите. Всеки учител по целесъобразност и в даден момент може да продължи да работи с познатите ви платформи и ресурси.

Доказахме си, че с общи усилия можем да осигурим успешна учебна среда за Децата!

Емилия Манолова