Виртуална училищна изложба на децата от начален етап, посветена на деня на Българската писменост и култура
май/2020
Снимка на входа на училището.
Свободни места за II класиране в Първи клас за учебната 2020-20201г
юни/2020

Първо класиране на учениците за I клас за учебната 2020/2021 година

Снимка на входа на училището.

Списък на учениците –  първо  класиране за I клас  ТУК  

График на комисията за записване в I клас

на 2, 4 и 5 юни 2020г от 8,30 до 17,30 часа
на 3 юни 2020г. от 14,00 до 17,30 часа

Необходими документи за записване:

  • Заявление по образец /попълва се на място или се изтегля от – ТУК /
  • Удостоверение за завършена подготвителна група
  • Копие от акт за раждане