Свободни места за II класиране в Първи клас за учебната 2020-20201г
юни 8, 2020
Второ класиране на учениците за I клас за учебната 2020/2021 година
юни 15, 2020

График за свободното плуване в басейна на 97 СУ през лятото

Свободно плуване в басейна на 97 СУ
за периода от юни – юли 2020  година


Всички бели полета са за свободно плуване