График за свободното плуване в басейна на 97 СУ през лятото
юни/2020
Снимка на входа на училището.
Класиране по паралелки на учениците в V клас за учебната 2020-2021 година.
юни/2020

Второ класиране на учениците за I клас за учебната 2020/2021 година

Снимка на входа на училището.

Приети ученици на второ класиране за I клас

  1. вх. № 1065-04 /09.06.2020г – I гр.