септември 2, 2020

Родителски срещи за началото на учебната 2020-2021 година

Уважаеми родители, Тази година родителските срещи ще се проведат ОНЛАЙН или Присъствено в училище при следния график: /всеки от класните ръководители ще се свърже предварително с […]