Снимка на входа на училището.
Списък на учениците приети в V клас
юли/2021
Илюстрация на учебник, с бликащи от него знания.
Извънкласни дейности през учебната 2021-2022 година
окт./2021

Родителски срещи за началото на учебната година

Снимка на входа на училището.

Уважаеми родители,

каним ви на родителски срещи за началото на учебната година по следния график:

  • за Подготвителна група –  на 09.09.2021 от 18,00 часа

  • за I клас – на 07.09.2021 г. от 18,00 часа

  • за V клас – на 09.09.2021 г. от 18,30 часа

  • за VIII клас –  на 13.09.2021 г. от 18,30 часа

На 15.09.2021 г. от 18,30 часа – за учениците от II, III и IV клас.
На 16.09.2021 г. от  18,30 часа – за учениците от VI, VII  и  от IX  до XII клас

Класните ръководители ще ви информират за организацията на провеждане.

Очакваме ви!