Снимка на входа на училището.
Списък на учениците приети в V клас
юли 7, 2021
Илюстрация на учебник, с бликащи от него знания.
Извънкласни дейности през учебната 2021-2022 година
октомври 4, 2021

Родителски срещи за началото на учебната година

Снимка на входа на училището.

Уважаеми родители,

каним ви на родителски срещи за началото на учебната година по следния график:

  • за Подготвителна група –  на 09.09.2021 от 18,00 часа

  • за I клас – на 07.09.2021 г. от 18,00 часа

  • за V клас – на 09.09.2021 г. от 18,30 часа

  • за VIII клас –  на 13.09.2021 г. от 18,30 часа

На 15.09.2021 г. от 18,30 часа – за учениците от II, III и IV клас.
На 16.09.2021 г. от  18,30 часа – за учениците от VI, VII  и  от IX  до XII клас

Класните ръководители ще ви информират за организацията на провеждане.

Очакваме ви!