Доклад от инспектиране

10.05.2023
снимка на Доклад от инспектиране

Скъпи родители и ученици,

В периода от 15 март до 21 април се проведе инспекция от Националния инспекторат по образование в 97. СУ "Братя Миладинови"

Може да се запознаете с доклада от НИО.