Административни услуги

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги.

Административни услуги
В горния списък са описани подробно процедурите
за следните административни услуги:
  • Преместване на ученици в държавните и в общинските училища– процедура за преместване на ученици и Заявление
  • Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища
  • Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища
  • Приемане на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план-прием
  • Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием
  • Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием

Информация по предоставянето на услугите и образци на заявления по предоставянето на услугите

Профил на купувача

Няма активни процедури в момента.