Организация на учебния ден

Организация на учебния ден

Дневен режим и седмично разписание

Ваканции и неучебни дни

Информацията относно почивни дни и ваканции, е валидна за посочената в документа учебна година

Ваканции и неучебни дни

Консултации

Консултациите са изключително важни за нас, тъй като ни позволяват да подобрим комуникацията между всички заинтересовани страни и да работим заедно за постигане на по-добри резултати. Нашата цел е да работим като екип, за да гарантираме оптималното развитие и успех на нашите ученици.

Олимпиади и състезания

97. СУ “Братя Миладинови” има дълга история в участията в олимпиади, като нашите ученици са постигнали много успехи и високи резултати в различни дисциплини. Всяка година подготвяме ученици, които да представят училището ни на областни, национални и международни състезания.

Стипендии

За нас е важно учениците да бъдат поощрявани за постигането на високи академични резултати в училище и на състезания, както и да подпомагаме ученици от уязвими групи

Тук може да намерите информация за правилата свързани с получаване на стипендиите за успех.

Критерии за оценяване

Ние вярваме, че трябва да предоставяме възможност на учениците да изявяват своите знания по различни начини. Затова се стремим да ги оценяваме не само върху контролни и писмени работи, и устни изпитвания, а също така и върху домашни работи и проекти. Поставяме ясни критерии върху задачите, за да могат учениците да се самооценят преди да предат своите работи.

Електронен дневник

За подробна информация, посетете SHKOLO.bg

Извънкласни дейности

Вярваме, че в училище, ученето не трябва да бъде ограничено само в рамките на класната стая. Затова предлагаме множество извънкласни дейности, които да отговорят на различните интереси на нашите ученици.

Извънкласни дейности

Ученически съвет

Насърчаваме ученическото самоупраление, чрез ученическия съвет, които е активен участник във взимането на решние за училищната общност. 

Изпълнителен съвет:

  • Председател - Деян Дамаскинов
  • Зам.-председател - Анна-Мария Владимирова
  • Зам.-председател - Яна Иванова

Униформи

В учлището ни е задължително носенето на униформи до 7. клас, което помага за поддържането на професионална и организирана образователна среда. Униформите също така спомагат за еднакво третиране на всички ученици и намаляват влиянието на облеклото върху социалните взаимоотношения между учениците.

При по-големите ученици униформите не влияят положително върху психологическия профил на учениците, защото имат нужда да изявяват себе си, чрез своето облекло. Отличителния знак при тях са баджовете.