История на  97. СУ
1980

1 септември 1980 г. – 8 ч. сутринта. На строителната площадка на новото училище в V микрорайон на ж.к. Люлин се събират новоназначените учители. Ръководството (начело с директорката Цвета Стефанова) поставя задача: ще се помага на строителите с физически труд, ще се работи на смени. 15 септември 1980 г. – Първи учебен ден ще се открие на строителната площадка на сградата. Така започва историята на 97. СУ, което постепенно се утвърждава като едно от най-значимите училища в квартала.

1990 – 1999

Екипът на 97. СУ се опитва да отговори на изискванията и предизвикателствата на новото време. Учениците се срещат с астронавти, писатели и учени. Организират се научни двубои. През това десетилетие директорът госпожа Лиляна Петрова посреща първия випуск ученици на новооткрития колеж за икономисти мениджъри, разкрива се първата предучилищна група с изучаване на английски език, както и паралелки с профилирано обучение с икономическа насоченост. Гимназистите имат възможност да учат в паралелки, в които се подготвят за средни мениджъри. Това е и моментът, в който успехите на учениците минават отвъд сградата на училището.

2000 – 2009

За тези години то е успяло да осигури подходяща среда за развитие на децата и младежите, които се обучават в него. Училището се гордее с обновената си материална база, богатата си библиотека, модерните компютърни кабинети и спортните си съоръжения. Учениците имат възможност да се включат в мажоретен състав, група по латиноамерикански танци, певческа група и други извънкласни занимания.

2010 – 2019

Обучението е фокусирано най-вече върху чуждите езици, новите технологии и мениджмънта. През 2016 г. директор става госпожа Емилия Манолова. 97. СУ придобива статут на иновативно училище и започва да работи по нови методи на обучение, участва в национални и международни проекти за ученици и учители. За пръв път се състои Лятна академия за най-малките ученици. Започва сформирането на нов учителски екип, който успява да съчетае опитът и модерното мислене така, че да предложи на възпитаниците си най-доброто съвременно образование.

2020 – До днес

Благодарение на амбицията и усилията на цялата училищна общност 97. СУ. „Братя Миладинови“ има облика на една от най-успешните и прогресивни образователни институции в ж.к. Люлин. Възпитаниците ни изучават английски, немски, френски, испански и руски. Предлагаме възможност за обучение и практика в една от малкото дуални паралелки в София. Гимназистите ни придобиват професионална квалификация по специалност "Търговия", професия икономист. Всяка година училището подобрява представянето си на външни оценявания. Учениците имат активна роля в напредъка на 97. СУ, участвайки в ученическия съвет.

Запознай се с екипа ни от професионалисти

Запознай се с екипа ни от професионалисти

Кратко информация за профила на преподавателите в училище.

Ръководство
Ръководство
Администрация
Администрация
Начални учители
Начални учители
Учители целодневно обучение
Учители целодневно обучение
Математика, информатика и природни науки
Математика, информатика и природни науки
Хуманитарни науки и икономика
Хуманитарни науки и икономика
Спорт и изкуства
Спорт и изкуства
Чужди езици
Чужди езици
Екип за подкрепа на личностното развитие
Екип за подкрепа на личностното развитие

Бюджет и протоколи на училището

Училищна среда

Класни стаи

Разполагаме с 16 класни стаи за начален етап и 1 стая за подготвителна група. Стаите ги реновираме почти всяка година, често с помощта на класните ръководители, учителите целодневно обучение и активни родители.

Кабинети

За да отговорим на нуждите на нашите ученици сме обособили следните кабинети: 4 кабинета по природни науки, 6 компютърни кабинета, 31 кабинета по математика, БЕЛ, история, география, чужди езици, стокознание и счетоводство, 7 кабинета за логопеди, психолози и ресурсни учители и 1 сензорна стая.

Спортна база

Разполагаме с голям мултифункционален физкултурен салон с дължина 36,50 m, ширина 18,60 m и височина 7,30 m (680m2). Малък физкултурен салон с дължина 12 m, ширина 6 m и височина 3,50 m (78m2). Басейн с дължина 25 m и ширина 10 m (5 коридора). Поддържаме температурата на водата 29°C.

Актова зала и STEM център

Разполагаме с актова зала с дължина 35 m, ширина 15 m и височина 4,50 m (525m2). В залата има сцена с дължина 15 m и ширина 4 m, сценично осветление и озвучаване. Капацитета на залата е 450 места. STEM центъра е в процес на проектиране.

Oбществен съвет

  • Юлия Благоева – родител
  • Жанета Любенова – родител
  • Ралица Василева – родител
  • Мая Христова – родител
  • Таня Илиева –финансиращ орган
Oбществен съвет

Иновативно училище