Център за приобщаващо образование  обяви 10-те училища-партньори в Програма „Едно училище за всички” – Фаза 2. Те бяха избрани след конкурс, проведен в 3 етапа.

Между 28 и 30 април 2017 г. екипът на Център за приобщаващо образование организира първото обучение и работна среща за училищата, участващи в Програма „Едно училище за всички“ – Фаза 2, осъществявана с подкрепата на Фондация „Америка за България“. То се проведе в Пловдив и събра 80 души. Неговите основни цели бяха запознаване за всички участници, въвеждане в Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда и Инструмента за самооценка, които ще бъдат използвани от училищата, и представяне на предстоящите дейности. Представители на 97 СУ бяха госпожа Емилия Манолова,  Мая Иванова,  Дафинка Янкулова, Росица Дилова, Мария Ангелова и Мария Димитрова.


 

 

 

 


.