Информационна среща-представяне на курс "Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training seminar in Spain", по програма ЕРАЗЪМ+,
проект KA 101/SE-199/29.11.2016 "Иновациите - път към качествено образование", за запознаване с образователната система на Испания и споделяне на опита на участниците в мобилността, както и сътрудничество в интеркултурна среда.

---
.
---
Нашето представяне "За приликите и разликите в образователната система на Испания и България".

Спортен ден
Информационна среща-представяне на курсовете по програма ЕРАЗЪМ+,
проведени за периода май-септември 2017 година с участието на учители от 97 СУ
Презентация от мобилността в Ирландия

Училищен вестник и табла 

Открити уроци по английски език-начален курс пред учители и представители на РИО за демонстриране на различни методики за преподаване на чужд език , усвоени по време на мобилностите – обучение в Дъблин – Ирландия

 

 

 

.


Открит урок ИТ пред учители и   представители на РИО за демонстриране на различни инструменти за комуникация между учители и ученици в Уеб пространството и електронни ресурси и уроци, усвоени по време на мобилностите в Барселона, Испания 

.

 

 

 

 

 


Приложение на Web инструменти за  обучение в открит урок по Английски език, представен в деня на приобщаването на 97 СУ.

още…

 

 

 

 

 


Открит урок по Англиски език, на тема „Прекрасната ирландска литература“, представен от госпожа Ценова