Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:


Майска сесия

Български език и литература – 19 май 2021г., начало 8,00ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021г., начало 8,00ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2021г. – 31 май 2021г.
-
Септемврийска сесия
Български език и литература – 26 август 2021г., начало 8,00ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021г., начало 8,00ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2021г. – 02 септември 2021г.

График на дейностите за държавни зрелостни изпити – майска сесия
01.03. – 19.03.2021г. – Подаване на заявления за допускане до ДЗИ
до 18.05.2021г. – Получаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ
до 18.05.2021г. – Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища и зали
до 07.06.2021г. – Обявяване на резултатите от ДЗИ

Важно!!!

Вие ще получите своята служебна бережка лично след успешно завършен 12 клас и при условие, че нямате поправителни изпити за 12 клас. В нея ще бъдат посочени избраният от Вас предмет, по който ще полагате II ДЗИ, както и информация на коя дата, в колко часа, в кое училище и в коя зала ще полагате двата изпита – по БЕЛ и II ДЗИ, избран от Вас.
ПАЗЕТЕ СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ!

Рейтинговата система на висшите училища в Република България - http://rsvu.mon.bg


Дати за провеждане на национално външно оценяване, както следва:

ІV клас

Български език и литература – 27 май 2021г. от 10,00 часа
Математика – 28 май 2021г. от 10,00 часа

VІІ клас

Български език и литература – 16 юни 2021 г. от 9,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г. от 9,00 часа
Чужд език /по желание на ученика/ - 17 юни 2021

X клас

Български език и литература - 16 юни 2021 г. от 8,00 часа
Математика - 18 юни 2021 г. от 8,00 часа
Чужд език /по желание на ученика/ - 17 юни 2021г. от 8,00 часа
ИТ за измерване на дигиталните компетентности /по желание/ - периода 11-15 юни 2021 /по график/