Участниците в проекта „Детска лидерска академия“ представиха дейността си пред ученици и учители.