Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Групи за учебната 2019-2020 година

# Дейност / Име Учебен предмет / Направление Тип занимание Брой ученици
2 БЕЛ Български език и литература Допълнителни обучения 1 – 10 клас 8
3 БЕЛ Български език и литература Допълнителни обучения 1 – 10 клас 8
11 Математика Математика Допълнителни обучения 1 – 10 клас 8
12 Математика Математика Допълнителни обучения 1 – 10 клас 8
1 English Academy Гражданско образование Занимания по интереси 16
4 Вие сте тук Гражданско образование Занимания по интереси 15
5 Дигитална академия Дигитална креативност Занимания по интереси 17
6 Енергийна ефективност Екологично образование и здравословен начин на живот Занимания по интереси 16
7 Забавна математика Математика Занимания по интереси 17
8 Изкуството около мен Изкуства и култура Занимания по интереси 20
9 Компютърна графика Дигитална креативност Занимания по интереси 15
10 Лятна лидерска академия Гражданско образование Занимания по интереси 16
13 Математиката около нас Математика Занимания по интереси 20
14 Математическа работилница Математика Занимания по интереси 15
15 Мишката изяде книжката. Дали? Изкуства и култура Занимания по интереси 15
16 Млад еколог Екологично образование и здравословен начин на живот Занимания по интереси 16
17 Олимпийски надежди Математика Занимания по интереси 15