Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

  Модулите по информатика и ИТ са разработени по модела на Softuni. В основи се изучава разработка на софтуер, програмиране на хардуерни системи, уеб дизайн, графичен дизайн и мултимедия.
  Ние вярваме, че чуждите езици са изключително важни за развитието на нашите ученици и затова предлагаме да се изучава интензивно английски език, а втори чужд им даваме да си избират между НЕ/ФЕ/ИЕ/РЕ.


  Знанията и уменията, които усвояват в този профил, ги подготвя за кариера в областта на програмирането и управлението на ИТ бизнес.
  Четирите учебните предмета в профилираната подготовка в XI и XII клас се разпределят както следва:
 • информатика и информационни технологии като задължителни;
 • английски език, математика, философия, история, предприемачество като избираеми.

STEM Профил "Предприемачески"

  Модулите по предприемачество и ИТ са разработени и се обновяват спрямо темповете на развитие на бизнеса. В основи се изучава уеб дизайн, графичен дизайн, мултимедия, бизнес комуникация, маркетингови стратегии и разработване на бизнес план.
  Ние вярваме, че чуждите езици са изключително важни за развитието на нашите ученици и затова предлагаме да се изучава разширено английски език, а втори чужд им даваме да си избират между НЕ/ФЕ/ИЕ/РЕ.


  Знанията и уменията, които усвояват в този профил, ги подготвят да управляват малък бизнес или собствен такъв. Ще могат да се научат да осъществят идеи за продукти и услуги. Четирите учебните предмета в профилираната подготовка в XI и XII клас се разпределят както следва:
 • предприемачество и информационни технологии като задължителни;
 • английски език, биология, химия, философия и история като избираеми.

Професия "Икономист" , специалност "Търговия"

  "Търговия" е една от най-търсените специалности. Търговецът е лицето за контакт с клиента, но също така "визитка" на всяка фирма. Преминствата на дуалното обучение е, че веднага можеш да приложиш научената теория.
  Ние вярваме, че чуждите езици са изключително важни за развитието на нашите ученици и затова предлагаме да се изучава разширено английски език и втори чужд език - немски.


  Дава възможност за придобиване на III степен професионална квалификация в професионално направление „Администрация и управление“, професия „Икономист“, специалност „Търговия“. Предимства на дуалното обучение:
 • имаш интересна професия, която изучаваш в реална работна среда, с реални колеги и реални задачи;
 • с редуване на теория и практика ученето става приятно и интересно, запомняш лесно;
 • мотивиран си - веднага виждаш практическото приложение на наученото;
 • опознаваш бъдещия си работодател;
 • трупаш трудов стаж;
 • след завършването си готов веднага да започнеш работа;
 • имаш по-големи шансове като квалифициран специалист на пазара на труда;
 • конкурентоспособен си във всички страни от ЕС, благодарение на позитивния международно;
 • признат имидж на обучаващата фирма;
 • изграждаш се като самостоятелна и отговорна личност;
 • доказваш своите способности и можеш да продължиш да се развиваш;
 • печелиш собствени доходи в 11-ти и 12-ти клас.


Учениците получават знания по икономика и управление, бизнес комуникация, електронна търговия, търговско право и счетоводство, разработване на бизнес проект;
Предимства на дуалното обучение - ТУК

------
На нашите гимназисти предлагаме:
• чуждоезиково обучение – първи чужд език – английски
и втори чужд език - испански, руски или немски
• сертификат за финансова грамотност;
• wi-fi мрежа в цялото училище;
• дигитални методи на преподаване;
• електронен дневник;
• безплатни тренировки по плуване;
• участие в младежки международни проекти;
• клуб Дебати;
• еко клуб;


Ние подготвяме бъдещи предприемачи, IT специалисти и икономисти, които да имат успешна професионална реализация

График на дейностите по приемането на ученици в VIII клас

Информация за униформите в нашето училище - ТУК