Начален етап

Класни ръководители за учебна 2020-2021 година:
------------------------------
2.а Бисера Маркова
2.б Надя Сретениева- Петкова
2.в Василка Тодорова
2.г Дамяна Христова
––––––––––––––––
3.а Светлана Милетиева
3.б Ваня Стоянова
3.в Нели Банкова
3.г Валя Симова
––––––––––––––––
4.а Татяна Грозданова
4.б Галина Стоева
4.в Сн. Маркова
–––––––––––––––––
1.а Ирина Ушагелова
1.б Цеца Мичева
1.в Даниела Манасиева
3.г Сибина Петкова
Учители ЦДО:

1 Аклас – Мая Христова
1 Б клас – Гергана Тошева
1 В кл – Силвия Йорданова
1 Г клас – Лили Петрова
2А кл – Владимирова/Рачева
2 Б клас – Офелия Йовева
2 В клас – Теодора Микова
2 Г клас – Диана Василева
3 А клас – Тошева
3 Б клас – В. Стефанова
3 В клас – Галя Недкова
3 Г клас – Параскева Денева
4 А клас – Ив. Калинова
4 Б кл – екип учители 4 кл.
4 В клас – Силвия Фъсева
5 клас – екип от учители в прогимназиален етап
6 клас - екип от учители в прогимназиален етап
Педагогически екип по английски език:

Диана Тодорова
Василка Тодорова
Надя Петкова
Ваня Стоянова
Педагогически екип „Компютърно моделиране":

Симона Станева
Снежинка Маркова
Прогимназиален етап

97. СУ "Братя Миладинови" работи по проект ​„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Обща информация за проекта
Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

Стойността на получените от училището активи е следната:
Технически устройства за ученици - Лаптопи с ОС Windows: Dell Latitude Education 3190 2-in-1: 85 бр.
Технически устройства за педагогически специалисти - Лаптопи с ОС Windows: Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 - 25 бр.
Универсален шкаф за съхранение и едновременното зареждане на преносими устройства - минимум 30 единици с диагонал на дисплея 15,6" - 1 бр.