Начален етап

Класни ръководители за учебна 2020-2021 година:
------------------------------
2.а Бисера Маркова
2.б Надя Сретениева- Петкова
2.в Василка Тодорова
2.г Дамяна Христова
––––––––––––––––
3.а Светлана Милетиева
3.б Ваня Стоянова
3.в Нели Банкова
3.г Валя Симова
––––––––––––––––
4.а Татяна Грозданова
4.б Галина Стоева
4.в Сн. Маркова
–––––––––––––––––
1.а Ирина Ушагелова
1.б Цеца Мичева
1.в Даниела Манасиева
3.г Сибина Петкова
Учители ЦДО:

1 Аклас – Мая Христова
1 Б клас – Гергана Тошева
1 В кл – Силвия Йорданова
1 Г клас – Лили Петрова
2А кл – Владимирова/Рачева
2 Б клас – Офелия Йовева
2 В клас – Теодора Микова
2 Г клас – Диана Василева
3 А клас – Тошева
3 Б клас – В. Стефанова
3 В клас – Галя Недкова
3 Г клас – Параскева Денева
4 А клас – Ив. Калинова
4 Б кл – екип учители 4 кл.
4 В клас – Силвия Фъсева
5 клас – екип от учители в прогимназиален етап
6 клас - екип от учители в прогимназиален етап
Педагогически екип по английски език:

Диана Тодорова
Василка Тодорова
Надя Петкова
Ваня Стоянова
Педагогически екип „Компютърно моделиране":

Симона Станева
Снежинка Маркова
Прогимназиален етап