Празник на буквите в 97 СУ – нашите първокласници вече са грамотни!!!
апр./2017
Родителска среща на 03.05.2017г./сряда/ от 18,30 часа за 1 – 4 клас и среща на училищното настоятелство от 17,30 часа.
апр./2017

97 СУ „Братя Миладинови“ е одобрено и класирано в конкурса за националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА-2017“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“ проект към ПУДООС.

Темата на проекта е „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗОНА В УЧИЛИЩНИЯ ДВОР ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРАВЕНЕ“

„Те ми разказаха, аз забравих.
Те ми показаха, аз разбрах.
Аз го направих и го научих за цял живот“ – Конфуций