Родителски срещи за началото на учебната 2017-2018 година
авг./2017
Заседание на училищното настоятелство на 19.09.2017 година /вторник/ от 18:00 часа.
сеп./2017

Тържествено откриване на учебната 2017/2018 година на 15.09.2017г. от 9:00 часа в двора на училището!