Плувен празник в 97 СУ , организиран от НСК Олимп.
мар./2018
Празник на буквите в 97 СУ – нашите първокласници вече са грамотни!
мар./2018

Ученици от трети клас посетиха Националния исторически музей и проведоха там урок по история.

Изнесен урок по история в залите на музея.