Ученици от трети клас посетиха Националния исторически музей и проведоха там урок по история.
мар./2018
Видео от Плувния празник в 97 СУ
мар./2018

Празник на буквите в 97 СУ – нашите първокласници вече са грамотни!