„Голямото рисуване“ в 97 СУ и как беше отразено в медиите …
мар./2018
Пролетен базар и пролетно настроение в 97 СУ!!!
мар./2018

По програма за младежки обмен по проект „Еразъм+“ наши ученици са в Румъния. Те се забавляват и представят достойно България и училището в общуването си със свои връстници от Италия, Турция и Румъния.