Заключително представление на школата по танци на нашите приятели от Уганда – Рейчъл и Айвън.
юни/2018
Родителски срещи за началото на учебната 2018/2019 година
сеп./2018

Прием в V клас за учебната 2018-2019 година

Списъци на учениците в V клас по паралелки

V а клас /математическа насоченост/ тук

V б клас /чуждоезикова насоченост/ – тук

V в клас /хуманитарна насоченост/ – тук

V г клас /спортна насоченост/ – тук

Записаните ученици е необходимо да са с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование.