Отлично представяне на учениците в Национален конкурс „Моите детски мечти 2019“, раздел: изобразително изкуство!
апр./2019
Участие на наши ученици в Ден на отворени врати в Нов български университет.
апр./2019

На 27 март четвъртокласниците проведоха обучение по гражданска защита в новоизградения модерен полигон в Панчарево.

Чрез симулации на различни бедствия и много практически занимания Децата овладяха изключително полезни знания и умения.