Работилница „Анимирай обичай“ – традицията среща дигиталните изкуства, проведена с нашите четвъртокласници.
апр./2019
Отлично представяне на учениците в Национален конкурс „Моите детски мечти 2019“, раздел: изобразително изкуство!
апр./2019

От 20 до 29 март 7 от нашите деветокласници са на младежки обмен по програма Еразъм+ в град Висла, Полша.

Темата на обмена са традициите в източна Европа, а участие взимат младежи от Румъния 🇷🇴, Полша 🇵🇱 и България 🇧🇬. Младежите учат чрез методите на неформалното образование и развиват своите умения за работа в екип, за презентиране и най-вече умението да общуват на английски със свои връстници.