Участие на ученици от 97 СУ в специализирания форум „Образование и кариера“ от изложението „Образование без граници“ на 15 март.
апр./2019
От 20 до 29 март 7 от нашите деветокласници са на младежки обмен по програма Еразъм+ в град Висла, Полша.
апр./2019

Работилница „Анимирай обичай“ – традицията среща дигиталните изкуства, проведена с нашите четвъртокласници.

Много интересен урок, който съчетава традициите и дигиталните изкуства …  и героите оживяват.