Информация за униформите в нашето училище.
май/2019
Празник „Криле за нашите деца“ – уникален ден в 97 СУ, посветен на приобщаването.
май/2019

Ден на училищно самоуправление – 9 май!

На 9-ти май в нашето училище имаше ученическо самоуправление. Аз, Георги Петков, имах честта да бъда Директор на 97 СУ „Братя Миладинови“. Преминахме през един дълъг и изтощителен ден в ролята на своите учители, директори и психолози. В екипа на управление бяха включени: Зам. Директор – Андреа,  З ам. Директор – Айлин, Психолог – Албена, Ресурсен учител – Емануела, Логопед – Ани

Не по-малко важни за успеха на „Ученическото самоуправление“ и с много благодарности ви представям целия екип от учители – дубльори на 97 СУ „Братя Миладинови“:

8″а“ клас – учител по Английски език- Робърт Илиев;

8″б“ клас – Румен, като класен ръководител и учител по Български език и Литература;

8″б“ клас – Емилия, като учител по Английски език;

9″а“ клас – Войн Войнов, като учител по История и Цивилизация;

9″а“ клас – София, като класен ръководител

9″б“ клас – Ивайло, като класен ръководител и учител по Философски цикъл;

9″а“ клас – Габриела, като учител по Математика;

9″а“ клас – Евтим, като учител по Химия10″а“ клас – Мина, като класен ръководител и учител по Английски език;

10″а“ клас – Цветиана, като учител по Основи на Туризма;

10″а“ клас – Румен, като учител по Испански език;

10″б“ клас – Александър, като класен ръководител и учител по Физическо възпитание и спорт;

11″а“ клас – Елисавета, като учител по Биология;

11″а“ клас – Ивона, като класен ръководител;

11″а“ клас – Васил, като учител по Физика и Астрономия;

11″а“ клас – Божидар, като учител по Информационни Технологии;

11″а“ клас – Симеон, като учител по Информационни Технологии;

11″б“ клас – Ангел Манов, като учител по Български език и Литература;

11″б“ клас – Мартин Владимиров, като класен ръководител.

В края на работния ден всеки от нас сподели, че е променил гледната си точка за работата на учителите и педагогическите специалисти в училище, като единодушно смятаме, че да си учител е трудна и много отговорна професия, че всеки ден в училище се случват много и разнообразни събития, за които е необходима много добра предварителна подготовка.