Снимка на входа на училището.
Грипната ваканция се удължава до 15 март 2020!
мар./2020
Дистанционно обучение – насоки за по-пълноценен образователен процес в електронна среда
мар./2020

Стартира дистанционното обучение на учениците в електронна среда.

Уважаеми ученици и родители,

През изминалите дни училищният ни екип работи интензивно за организиране и провеждане на дистанционна форма на образователен процес и сега всички учители подкрепят и обучават своите ученици. Всеки от нас е направил конкретно планиране за всеки ден, като класните ръководители и преподавателите са изпратили и изпращат указания и материали до всеки ученик/родител. Тези, които нямат достъп до електронно устройство са получили материали на хартиен носител. Как работим с учениците:
  1. Провеждат се онлайн (на живо) уроци;
  2. Изпращат се електронни учебни ресурси с определен от учителя срок на изпълнение;
  3. Задават се упражнения през дадена обучителна платформа;
  4. Дистанционното обучение се провежда чрез онлайн (на живо) уроци, разпространяване на материали за самостоятелно учене, проверка и анализ на изпълнените задачи, индивидуални консултации;
  5. На родители и ученици припомняме крайните срокове за изпълнение на задачите не по-късно от 17 ч. на предходния ден;
  6. Всеки учител води своя статистика за участие на учениците в изпълнението на задачите;
  7. Всеки учител изпраща материалите си освен към учениците, но и към родителите.
  8. С учениците със СОП работят специалистите от училищния екип за личностно развитие;
  9. Психолозите са на разположение чрез Вайбър всеки ден от 13.00 ч. до 18.00 ч. за даване на психологическа консултация и оказване на подкрепа.
  10. Класните ръководители са посредници между родители и учители, ако е необходимо и потърсите тяхното съдействие.