Дистанционно обучение – насоки за по-пълноценен образователен процес в електронна среда
мар./2020
Виртуална училищна изложба на децата от начален етап, посветена на деня на Българската писменост и култура
май/2020

Седмично разписание в сила от 21 април 2020

Снимка на входа на училището.

Програма начален етап 

Програма прогимназия и гимназия

Дневен режим

/с оцветените в жълто  са отбелязани онлайн часовете на живите включвания/

Уважаеми родители, баби и дядовци, хора, които сте неотлъчно до децата си в тези дни на изолация и тревожност,

Повече от месец ние, екипът на 97 СУ, полагаме усилия и провеждаме дистанционно обучение с убеждението, че помагаме нашите ученици не само да не спират да учат и да се развиват, но и допринасяме те да бъдат спокойни и сигурни в благополучното излизане от тази криза.

Ето защо ви призовахме чрез анкетно проучване да дадете вашата обективна обратна връзка за работата ни, за това, което правим добре и за нещата, които се нуждаят от подобрение. Благодарим ви, че се отзовахте! Близо 80% от нашата родителска общност даде своята оценка и ние сме удовлетворени от преобладаващите положителни мнения.

 За нас сега най-важното е да продължим да прилагаме дистанционно обучение, в което да участват активно всички наши ученици, да имат напредък и да постигат добри резултати. На базата на вашите мнения и препоръки, ние взехме следните решения, които са в сила от 21-и април :

! За да са подготвени децата за връщане към нормалността учебните занимания в дистанционното обучение ще се провеждат по редовното седмично разписание на часовете, което ще ви бъде изпратено в Школо и качено на сайта ни 97su.bg Учебните предмети, оцветени в жълто, се провеждат на живо, а останалите са за самостоятелна работа.

! Всички класов️е работят в MS Teams, с изключение на 1-и клас; 3-и клас; 6Г клас и 7-и клас по математика, които работят със Zoom.

! Чрез електронния дневник ще бъдете информирани за отсъствия и оценки на децата ви, както и ще получавате съобщения за цялостния процес на дистанционно обучение.

! Възстановява се по график провеждането на индивидуални консултации и подкрепа, както следва:

  • Екипът за подкрепа на личностното развитие – с децата със СОП;

  • Учителите в ЦДО – с децата от начален етап;

  • Учителите по основните предмети – с учениците от 5-12 клас;

  • Психолозите – с деца и родители.

Нашите електронни пощи school@97su.bg и sou97@abv.bg са на Ваше разположение за въпроси и сигнали.

Заедно сме в стремежа си да дадем най-доброто на Децата!

Светли празници!

Екип на 97 СУ „Братя Миладинови“