Снимка на входа на училището.
Второ класиране на учениците за I клас за учебната 2020/2021 година
юни/2020
Снимка на входа на училището.
Родителски срещи за началото на учебната 2020-2021 година
сеп./2020

Класиране по паралелки на учениците в V клас за учебната 2020-2021 година.

Снимка на входа на училището.

Прием в V клас за учебната 2020-2021 година

Списък на класираните  ученици  по паралелки  – Тук