Снимка на входа на училището.
Класиране по паралелки на учениците в V клас за учебната 2020-2021 година.
юни/2020
Откриване на учебната 2020-2021 година
сеп./2020

Родителски срещи за началото на учебната 2020-2021 година

Снимка на входа на училището.

Уважаеми родители,

Тази година родителските срещи ще се проведат ОНЛАЙН или Присъствено в училище при следния график:
/всеки от класните ръководители ще се свърже предварително с родителите на учениците от неговия клас/

Начален етап

 

клас класен ръководител дата ден час място на провеждане
ПГ -целодневна Йорданка Панайотова 10.09.2020 четвъртък 17:30 115 к-т в 97СУ
ПГ -полудневна Ивелина Калинова 10.09.2020 четвъртък 17:30 114 к-т в 97СУ
IА Ирина Ушагелова 09.09.2020 сряда 18:00 209 к-т в 97СУ
IБ Цеца Мичева 09.09.2020 сряда 18:00 210 к-т в 97СУ
IВ Даниела Манасиева 10.09.2020 четвъртък 18:00 209 к-т в 97СУ
IГ Лили Петрова 10.09.2020 четвъртък 18:00 210 к-т в 97СУ
IIА Бисера Маркова 09.09.2020 сряда 18:00 ZOOM
IIБ Василка Тодорова 09.09.2020 сряда 18:00 ZOOM
IIВ Надя Петкова 09.09.2020 сряда 18:00 ZOOM
IIГ Дамяна Христова 09.09.2020 сряда 18:00 ZOOM
IIIА Светлана Милетиева 09.09.2020 сряда 18:00 TEAMS
IIIБ Ваня Стоянова 09.09.2020 сряда 18:00 TEAMS
IIIВ Нели Банкова 09.09.2020 сряда 18:00 TEAMS
IIIГ Валя Симова 09.09.2020 сряда 18:00 TEAMS
IVА Татяна Грозданова 10.09.2020 четвъртък 18:00 ZOOM
IVБ Галина Стоева 10.09.2020 четвъртък 18:00 ZOOM
IVВ Снежинка Маркова 10.09.2020 четвъртък 18:00 ZOOM

Прогимназиален етап

клас класен ръководител дата ден час място на провеждане
VА Андриан Трендафилов 08.09.2020 вторник 18:00 302 к-т в 97СУ
VБ Иглика Атанасова 08.09.2020 вторник 18:00 306 к-т в 97СУ
VВ Даргомира Иванова 08.09.2020 вторник 18:00 308 к-т в 97СУ
VГ Кристиан Петров 08.09.2020 вторник 18:00 206 к-т в 97СУ
VIА Джани Чернев 10.09.2020 четвъртък 19:00 TEAMS
VIБ Весела Заркова 10.09.2020 четвъртък 19:00 TEAMS
VIВ Малинка Йосифова 10.09.2020 четвъртък 19:00 TEAMS
VIГ Галина Калчева 10.09.2020 четвъртък 19:00 TEAMS
VIIА Валентина Георгиева 14.09.2020 понеделник 18:00 TEAMS
VIIБ Кристиана Тенева 14.09.2020 понеделник 18:00 TEAMS
VIIВ Йона Младенова 08.09.2020 вторник 18:00 209 к-т в 97СУ
VIIГ Атанаска Михайлова 14.09.2020 понеделник 18:00 TEAMS

Гимназиален етап

клас класен ръководител дата ден час място на провеждане
VIIIА Светлана Маринова 15.09.2020 вторник 18:30 209 к-т в 97СУ
VIIIБ Мария Дикова 15.09.2020 вторник 18:30 202 к-т в 97СУ
VIIIВ Иван Шопов 15.09.2020 вторник 18:30 210 к-т в 97СУ
IXА Боян Кацаров 15.09.2020 вторник 18:30 203 к-т в 97СУ
IXБ Емилия Маринова 15.09.2020 вторник 18:30 205 к-т в 97СУ
XА Сава Ташев 16.09.2020 сряда 18:00 TEAMS
XБ Калина Тошева 16.09.2020 сряда 18:00 TEAMS
XIА Елена Николова 16.09.2020 сряда 18:00 TEAMS
XIБ Мария Лазарова 16.09.2020 сряда 18:00 TEAMS
XIIА Росица Дончева 16.09.2020 сряда 18:00 TEAMS
XIIБ Алексей Христов 16.09.2020 сряда 18:00 TEAMS